Jak zmniejszyć ryzyko kontuzji u dzieci?

Uprawianie każdej dyscypliny sportu, niesie ze sobą ryzyko kontuzji. Na drobne obrażenia narażone są również dzieci. Sprawdź jakie urazy najczęściej przydarzają się młodym sportowcom i jak można próbować ich uniknąć.

– Zwykle urazy obejmują uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletowego – zarówno nagłe (uderzenie, niekontrolowany ruch – skręcenia), jak i stopniowe (będące wynikiem nadużywania konkretnej części ciała, np. w wyniku złej techniki). Kontuzje wśród młodych sportowców są dość częste, jednak różnią się od urazów osób dorosłych, co wynika z odmiennej struktury rosnących kości – ten sam mechanizm urazu może powodować różne następstwa u dzieci i dorosłych. Podczas gdy dziecko uszkodzi sobie chrząstkę albo kość bądź dojdzie do złamania awulsyjnego, dorosły może naderwać sobie więzadło – stwierdziła Katarzyna Maliszewska z ośrodka Sport-Med Kraków.

– Nie ma recepty na to, jak unikać urazów, gdyż nie wszystkim urazom można zapobiec. Ważne, aby zmniejszyć ryzyko ich występowania. Przed treningiem należy prawidłowo przeprowadzić rozgrzewkę poprzez rozciąganie, rolowanie i stopniowe zwiększanie poziomu aktywności. Należy znać swoje możliwości, pracować w swoim tempie. Dzieci uprawiający sporty kontaktowe powinny używać ochraniaczy i odpowiedniego obuwia. Trener powinien skupić się na nauce techniki w przypadku nowych dyscyplin sportowych – przypomina Maliszewska.