O projekcie

W ramach kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej za pośrednictwem starostw powiatowych dostarczymy mieszkańcom zestaw materiałów promujących aktywność fizyczną: kolorowych gazet i ulotek. Celem kampanii „Rodzina na start!” jest zachęcanie do międzypokoleniowej aktywności, budowanie prozdrowotnych nawyków i integrowanie rodzin wokół aktywności fizycznej.

Od lipca do września kolorowy magazyn w nakładzie 19 000 egz. będzie dostarczany do 314 starostw powiatowych i za ich pośrednictwem dystrybuowany w całej Polsce. Oprócz gazety każde starostwo otrzyma zestaw ulotek promujących aktywny tryb życia w trzech pokoleniach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”..