O projekcie

W ramach kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej za pośrednictwem starostw powiatowych dostarczymy mieszkańcom zestaw materiałów promujących aktywność fizyczną: kolorowych gazet i ulotek. Celem kampanii „Rodzina na start!” jest zachęcanie do międzypokoleniowej aktywności, budowanie prozdrowotnych nawyków i integrowanie rodzin wokół aktywności fizycznej.

Od lipca do września gazeta w nakładzie 22500 egz. będzie dostarczana do 314 starostw powiatowych i za ich pośrednictwem dystrybuowana w całej Polsce. Oprócz gazety każde starostwo otrzyma zestaw ulotek promujących aktywny tryb życia w trzech pokoleniach.

Kampania jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.