Wsparcie finansowe

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.