Nowe siłownie na świeżym powietrzu, strefy gier i zabaw – Ministerstwo Sportu stawia na aktywność całych rodzin!

Aż 100 mln zł w ciągu dwóch lat przeznaczy Ministerstwo Sportu i Turystyki na wsparcie tzw. małej infrastruktury sportowej. Dzięki nowemu rządowemu programowi OSA (Otwarte Strefy Aktywności) tylko w ciągu przyszłego roku ma powstać w Polsce nawet 3 tys. ogólnodostępnych obiektów sportowych, z których korzystać będą mogły całe rodziny: od najmłodszych dzieci aż po seniorów.

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne miejsca plenerowe stworzone z myślą o rekreacji, sporcie i wypoczynku. Są to m.in. sprawnościowe place zabaw dla najmłodszych, siłownie na świeżym powietrzu czy strefy gier i relaksu dla całych rodzin. Z założenia mają to być obiekty zlokalizowane w niedalekim sąsiedztwie, tak aby przedstawiciele wszystkich pokoleń mogli w wolnych chwilach wybrać się np. do siłowni i aktywnie spędzić czas. Wspólne międzypokoleniowe ćwiczenia mają pobudzać do aktywności, wyrabiać zdrowe nawyki i integrować. Dostępność i brak opłat za korzystanie z obiektów może być także motywacją do uprawiania sportu przez osoby starsze.

Jak tłumaczył Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, w 2016 r. ministerstwo przeprowadziło badania, aby sprawdzić, jakich obiektów najbardziej życzyliby sobie Polacy w swojej okolicy. Okazało się, że Otwarte Strefy Aktywności byłyby bardzo pożądane, zwłaszcza w małych i średnich gminach. Mieszkańcy wskazywali na potrzebę tworzenia obiektów, w których mogłyby spotykać się całe rodziny i które łączyłyby sport z rekreacją. Jak mówił minister, wyniki badań utwierdziły go w przekonaniu, że program OSA jest wart realizacji.

– To program skierowany do wszystkich pokoleń. Mamy nadzieję, że na tych placach zabaw będą spotykali się dziadkowie, dzieci i wnukowie. To będzie miejsce rekreacji całych rodzin, gdzie będą spotykać się przyjaciele, a młodzież i osoby starsze będą spędzać czas. Robimy to także po to, by zadbać o zdrowie i kondycję Polaków – mówiła premier Beata Szydło podczas prezentacji nowego rządowego projektu.

Jak tłumaczyła premier, strefy aktywności zostaną zlokalizowane przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, gdzie obecnie mieszkańcy nie mają dostępu do profesjonalnych obiektów sportowych. – Chcemy, by każdy miał szansę skorzystania z takich urządzeń i sprzętu – wyjaśniła.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty mające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe. Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę, np. w ramach jednego wniosku jedna gmina będzie mogła starać się o dofinansowanie kilku stref aktywności. Start naboru wniosków do programu planowany jest na styczeń 2018 r.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref w dwóch wariantach: podstawowym, w którym budowa obiektu wyniesie ok. 50 tys. zł, oraz rozszerzonym – do ok. 100 tys. zł. Ministerstwo dofinansuje nawet do 70% wartości inwestycji w przypadku najmniej zamożnych gmin. Standardowe dofinansowanie dla gmin wyniesie 50%.

Minister Witold Bańka zapowiedział, że w 2018 r. MSiT będzie miało rekordowy budżet na dofinansowanie infrastruktury sportowej – ponad 0,5 mld zł. Poza ok. 3 tys. Otwartych Stref Aktywności mają powstać m.in. nowe hale, stadiony i boiska.