Rodzicu! Nie wymagaj od dziecka za wiele

Przekonanie dziecka do regularnej aktywności fizycznej to trudne zadanie, ale nieporównywalnie łatwiej zniechęcić dziecko do uprawiania sportu. Rola rodzica w życiu początkującego sportowca jest niezwykle ważna, dlatego wystrzegaj się często popełnianych błędów.

– W trosce o swoje dzieci rodzice chcą zapewnić swoim pociechom jak najlepszą przyszłość. Niestety ingerencje i presja wywierana przez rodziców na dziecko są częstą przyczyną zaprzestania aktywności sportowej. W wyniku nadmiernej presji dziecko może odczuwać bóle głowy, mięśni czy brzucha, a to pociąga za sobą lawinę kolejnych objawów, jak zaburzenia snu, rozchwianie emocjonalne, a w najgorszym przypadku – depresję. Dlatego też rodzice powinni zachęcać dziecko do sportu wyłącznie wtedy, gdy wykazuje ono takie zainteresowanie. Nie należy skupiać się na wynikach, nie kpić z dziecka, trzeba też zachęcać do współzawodnictwa zgodnie z zasadami – radzi Katarzyna Maliszewska z ośrodka Sport-Med Kraków.

Obserwujmy z boku naszą pociechę i przede wszystkim umożliwiajmy mu realizację aktywności fizycznej, jeśli wyraża na to ochotę. Wspierajmy na duchu w razie niepowodzeń, gratulujmy każdego postępu, nie udzielajmy zbyt wielu rad, bo od tego jest trener, a przede wszystkim nie starajmy się przenosić na dziecko swoich niezrealizowanych ambicji sportowych. Dziecko uprawiając sport ma przede wszystkim dobrze się bawić.