Program SKS – Ministerstwo Sportu i Turystyki w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

260 tys. uczestników, 70 różnych dyscyplin sportowych i 13 tys. nauczycieli – tak w liczbach prezentuje się największy w historii program zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Szkolny Klub Sportowy. Tylko w tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało na jego realizację ponad 42 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie zorganizowanych łącznie 530 tys. zajęć sportowych w 14 tys. grupach.

Program SKS skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala on na realizowanie dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w danej szkole. To od nauczyciela zależy, jaką wybierze dyscyplinę w swojej placówce. Najczęściej wuefiści decydują się na gry zespołowe, lekkoatletykę i zajęcia ogólnorozwojowe, ale zdarzają się też szkoły, w których promowane są niszowe lub sezonowe sporty (np. narciarstwo czy siatkówka plażowa). Do grup SKS mogą należeć tylko uczniowie szkoły, w której klub został utworzony. 60-minutowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a grupa musi liczyć minimum 15 osób.

„Szkolny Klub Sportowy już dziś przynosi realne efekty, a tegoroczna edycja to tylko preludium. W przyszłym roku zwiększymy budżet na ten cel do ponad 54,5 mln zł” – mówił minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Celem zajęć w ramach SKS-ów jest kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyku regularnego podejmowania aktywności fizycznej. Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów mniej aktywnych. „Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewni im możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu” – napisał w liście do uczniów i nauczycieli minister Bańka.

„Stale zwiększamy ofertę ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy realne narzędzia wsparcia systemowego. Dzięki temu w bieżącym roku ministerialnymi programami zostało objętych o 37% więcej dzieci niż w 2015 r.” – mówił minister Witold Bańka.

W ramach programu uruchomiona została także platforma internetowa www.szkolnyklubsportowy.pl, na której znajduje się m.in. elektroniczny dziennik. Nauczyciele mogą ponadto korzystać z mobilnej aplikacji SKS. Pozwala ona na uzupełnianie tematów i obecności, odwoływanie zajęć lub umawianie terminu ich odrobienia, korzystanie ze stopera do testów sprawnościowych i kontaktowanie się z rodzicami w sytuacjach kryzysowych.

W 2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje zwiększyć środki na realizację programu. Dzięki temu objęte nim zostaną wszystkie gminy w Polsce. Aby dołączyć do programu SKS, szkoła powinna skontaktować się z operatorem wojewódzkim i zgłosić chęć udziału w kolejnej edycji programu. Kontakt do operatorów można znaleźć na stronie internetowej www.szkolnyklubsportowy.pl.

Ministerstwo systematycznie zwiększa środki na sport powszechny – w ciągu ostatnich dwóch lat podwyższyła finansowanie zadań z tego zakresu aż o 46%. W 2018 r. na realizację działań dotyczących upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży przeznaczona zostanie rekordowa kwota ponad 226 mln zł! Oznacza to wzrost aż o 93% w stosunku do 2015 r.


Cele programu:

  • Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  • Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
  • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Nauczyciele uczestniczący w programie przeprowadzają testy sprawnościowe wśród uczniów. Kooperacja z programem Narodowa Baza Talentów pozwoli na identyfikowanie sportowych talentów.

Źródło: www.szkolnyklubsportowy.pl