O projekcie

zdjecie-o-projekcie

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej za pośrednictwem starostw powiatowych dostarczymy mieszkańcom zestaw materiałów promujących aktywność fizyczną. Celem gazety „Rodzina na start!” oraz pakietu ulotek będzie zachęcanie do międzypokoleniowej aktywności, budowanie prozdrowotnych nawyków i integrowania rodzin wokół aktywności fizycznej.
We wrześniu gazeta w nakładzie 22500 egz. zostanie dostarczona do 314 starostw powiatowych. Oprócz gazety każde starostwo otrzyma zestaw 3 ulotek promujących aktywny tryb życia w trzech pokoleniach: dzieci, dorosłych (rodziców) i seniorów (dziadków). W materiałach wskazane zostaną rodzaje aktywności polecane przedstawicielom danej grupy wiekowej. Łącznie wydrukujemy 22 700 egz. ulotek.